tt=est

Behandling utan smärta

Ett besöktill tandläkarenförknippas ofta medstress ochrädsla försmärta.Dettaärett av de storaproblem som rapporterats avpatientersom kan resultera iatt påbörjad behandling avbryts. I praktikenkande allra flestapatienter som harupplevttraumatiskadentalabehandlingar få enhelt smärtfri behandling, förutsatt attlämpligamediciner såväl som metoder och modern utrustninganvänds.

Nyckeln till detta är lämpliga kunskaper och många års medicinsk praxis. Idag finns många olika metoder för att eliminera smärta och stress vid tandbehandling. Läkaren har till sitt förfogande en helt ny generation av lokalbedövning, nya datorstyrdaanordningar för läkemedelstillförsel(inget behov av traditionella sprutor), droger med lugnande medel, lustgas eller droger via s.k. gel. eller intravenös överföring. Slutligen kan särskillda anti inflammatoriska eller muskelavslappnande läkemedel användas för att eliminera eventuell smärta efter behandling och då särskillt efter större ingrepp. På vår klinikkan vi erbjuda våra patienter, alla nu kändametoder för en smärtfri och bekvämt utförd tandvårdutan rädsla och smärta.

Mer i detta avsnitt:

Home page

Testimonials

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies, które umożliwiają prawidłowe działanie portalu oraz dostosowanie treści do potrzeb użytkownika. W każdej chwili można zmienić ustawienia dotyczące cookies tak, aby nie były one zapisywane. Korzystanie ze strony bez zastosowania takich zmian, oznacza, że cookies zostaną zapisane. Dowiedz się więcej.

Zamknij powiadomienie