tt=est

Mikroskop vid rotfyllning

Endodontisk behandling (rotfyllning ) består av att ta bort inflammerad och död massa eller en gammal rotfyllning samt fylla rotkammare och kanaler samt fylla området med dentalt material.

 

Syftet med rotfyllning behandling är att eliminera källan till infektion som orsakar destruktiva benförändringar och smärta som kan kvarstå även efter ingreppet.

Rotfyllning bör utföras av en mycket erfaren tandläkare med specialutrustning. DENTestetica förfogar över högteknologiska diagnostiska verktyg och ett team av välutbildade personal:

  • Cone Beam datortomografi (3D)
  • Dator Radiografi (2D)
  • Mikroskop med inbyggd digitalkamera
  • Datorstyrda system för mätning (6th Gen Apex Locator - Raypex6 VDW) av rotfyllning förberedelser (roterande och oscillerande instrument - Mtwo och Reciproc VDW) av fyllning (vertikal packning av varm guttaperka - BeeFill System VDW)
  • Tre högt kvalificerade medarbetare finns som är specialiserade på endodontisk behandling bl.a. ledaren för endodontiska kurser för tandläkare i Polen och utomlands

 

Tack vare de metoder som finns tillgängliga idag, kan rotfyllning effektivt utföras under en dag utan obehag för patienten. Med användandet av 3D-röntgen - Cone Beam datortomografi kan vi snabbt och exakt lokalisera inflammerade områden av tänderna och käkarna. 3D tomografiska avbildningar ger oss möjlighet att se inte bara konsekvenserna av infektionerna i tänderna utan även de komplikationer som kan uppstå, till exempel misslyckade försök till endodontisk behandling (brutet instrument, obehandlade rotfyllningar, perforeringar). På vår klinik är det rutin att använda operativa mikroskop utrustade med video som gör att vi kan fullända våra metoder i samband med rotfyllningar. Med hjälp av dessa mikroskop kan vi se anatomiska avvikelser, konstgjorda hinder i rotfyllningar (brutna endodontiska instrument), och komplikationer av tidigare behandlingar (perforationer, resorptioner). Att kunna använda närbilder och de senaste datorstyrda oscillerande systemen för att förbereda rotfyllningar samt termisk kondensations utrustning för att fylla kanaler, kan vi nu bevara nu tänder som inte tidigare var möjliga att rädda.

Vår klinik har inte bara modern diagnostisk utrustning utan också ett team av högt kvalificerade specialister som säkerställer positiva resultat för våra patienter. På DENTestetica använder vi professionella tandläkare inom smala områden vilket garanterar att alla våra patienter erhåller tandläkare som har de kvalifikationer som krävs för att utföra denna speciella procedur. Vårt team inkluderar 3 mycket erfarna tandläkare som specialiserat sig på endodonti och 2 praktiserande tandläkare. Några av våra endodontska experter är också handledare vid kurser i den senaste tekniken rörande rotfyllning i Polen och utomlands samt skapare av egna metoder för borttag av trasiga instrument (FRS - File system för borttagning).

Patienterna har ofta ett dilemma om huruvida de skall välja rotbehandling eller helt enkelt dra ut tanden. Om inte patienten genomgår kemoterapi eller strålbehandling alternativt väntar på en organtransplantation (t.ex. njure) är det mycket lämpligt att bevara sina naturliga tänder både av medicinska skäl (brist på biverkningar, såsom att ben förtvinas) och ekonomiska skäl (låg behandlingskostnad och tanden förblir intakt i många år). Avlägsnande av en tand är en oåterkalleligt förfarande vilket innebär att det behövs ett implantat, bro eller protes i stället och just därför är extraktion att ses som en sista utväg vid vår klinik. Konsekvensen av att inte göra den endodontiska behandlingen kan vara en ytterligare spridning av inflammation inuti rotkanaler och benstrukturer i spetsen av rötterna. Bakterier och deras toxiner sprids då till andra ännu mer avlägsna, platser. Denna process kallas fokalinfektion och utgör den största risken för patienter med nedsatt immunförsvar.

Behandlingstidens längd och antal besök som krävs för att slutföra endodontiska behandlingen beror på omfattningen av inflammationen och svårigheter vid rensning av rotkanalen (t.ex. förekomsten av brutna fragment av endodontiska verktyg eller gamla och förhårdnat fyllnadsmaterial). Primär behandling tar vanligen ett besök och varar mellan 45 och 60 minuter när tandläkaren öppnar pulpan för första gången. När den har öppnats krävs en sekundär rening antingen vid en eller två besök (de senare förekommer mindre ofta) och varar då i 1,5 till 2 timmar.

Mer i detta avsnitt:

Home page | return to: Vårt erbjudande

Testimonials

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies, które umożliwiają prawidłowe działanie portalu oraz dostosowanie treści do potrzeb użytkownika. W każdej chwili można zmienić ustawienia dotyczące cookies tak, aby nie były one zapisywane. Korzystanie ze strony bez zastosowania takich zmian, oznacza, że cookies zostaną zapisane. Dowiedz się więcej.

Zamknij powiadomienie