tt=est

Tandimplantat

Behandling med implantat är en säker och effektiv metod för att ersätta saknade tänder och lämnar de närliggande tänderna intakta.Vid DENTestetica kliniken utförs tandimplantat uteslutande av specialister inom tandkirurgi, protetik eller parodontologi och som har genomgått avancerade utbildningsprogram.

Implantat införing vilket är helt smärtfritt utförs under lokalbedövning eller på begäran av patienten via intravenös bedövning som i sin tur övervakas av en narkosläkare. Vi använder endast beprövade system vid implantat som har en internationell garanti kallad ett ”implantat pass”. För att placera titanstavar använder vi högteknologiska enheter (implantat mikromotorer - fysio dispenser) och state-of-the-art knivar (piezo kirurgi), som vanligen används av neurokirurger. Implantationsförfarandet föregås av noggranna diagnostiska analyser i 3D: Cone Beam CT skanner.

 

Vad är ett tandimplantat? Hur fungerar det?

 

Ett tandimplantat ersätter en naturlig tandrot. Numera är implantation den bästa metoden för att ersätta saknade tänder: inte bara tomrummet fylls utan de förlorade tänderna kan rekonstrueras och samtidigt återfå full funktionalitet och estetik. Broar och proteser kan fungera bra men de kan inte ersätta stabiliteten i ett implantat. Från falska tänder i en bro eller protes kan ytkrafter inte direkt överföras till benet. Till skillnad från naturliga tänder så transporteras krafterna indirekt till de intilliggande tänderna i käken. Tandimplantat fungerar på ett helt annat sätt eftersom titanstaven förankras i benet som en ersättning för en naturlig tandrot så överförs tuggkraften från den falska tanden direkt till käkbenet. Detta säkerställer att den friska strukturen och funktion i benet bättre bevaras vilket förhindrar en degeneration som annars vid minskad belastning tenderar att uppstå.

Ett tandimplantat består av tre komponenter: en titan stav inuti käkbenet, en titan eller keramiskt distans och en protetisk krona.

 

Vad är en tandimplantat behandling?

 

   

Implantatskruven är tillverkad av titan vilket är ett bio-kompatibelt material som inte framkallar allergiska reaktioner.Titan är icke ferromagnetiskt och därför kan patienter med dentala implantat säkert undersökas med magnetisk resonanstomografi (MRT). Ytan på implantatskruven är täckt med en extremt porös substans vilket underlättar och påskyndar integreringen i benet. Som ett resultat av detta så införlivas bencellerna i de yttre skikten av titanskruven vilket ger en stabil förening mellan ben och implantat. När implantatet har införts i benet (vilket är en smärtfri procedur som utförs under lokalbedövning) måste en läkperiod genomgås under c:a 4-6 månader varvid implantatet förankras ordentligt. Därefter är den övre delen av implantatet exponerad och ett läkande lock monteras under c:a 2-4 veckor. Anledningen till detta förfarande är att stimulera tillväxten av vävnaden som omger implantatet. När tandköttet har läkt är implantatet färdig för att användas som förankring av en krona eller tandprotes med hjälp av en skruv eller cement.Vid de bakre tänderna sätts vanligtvis porslinskronor med metallkärna kopplat till titanskruvarna och framtill i munnen främst icke metalliska kronor.

Du kan läsa mer om tandimplantat behandling genom att titta på vår 3D-animerade video.

 

Vilka är fördelarna och nackdelarna med tandimplantat behandling?

 

De stora fördelarna med tandimplantat behandling är följande:

 • Estetik och funktioner från saknade tänder återställs på det mest naturliga sätt som är möjligt (den nya tanden ser ut och fungerar precis som originalet/en). Implantatet ersätter tandroten och är införd i exakt samma plats i käkbenet.
 • Det finns ingen anledning att skada tänderna intill det tandlösa området som är fallet när de reduceras för att en bro som skall monteras..)
 • Käkbenet är skyddat och tar emot belastningen som fördelas av implantatet. Således förhindrar implantatet degeneration av ben som annars är oundviklig på grund av brist på stimulering efter förlusten av naturliga tänder.
 • Avtagbara proteser kan göras mer stabila tack vare spännen som håller dem fast på implantaten. Tandproteser sitter fast ordentligt och blir bekväm att bära medans kostnaden är endast obetydligt högre.
 • På lång sikt är kostnaderna mindre och varaktigheten av en konventionell PFM bro är ca 8-10 år medans en avtagbar protes varar i genomsnitt 3-5 år. Implantat kan fungera lika länge som naturliga tänder och likaså de inte behöver tas ut om inte allvarliga mekaniska skador uppstår.

Nackdelar med tandimplantat behandling:

 • I jämförelse med konventionella metoder (bryggor och tandproteser), är behandlingen längre eftersom den är beroende av processen av benläkning.

Vilka är indikationerna för dental implantation?

Indikationer för dentala implantat:

 1. En enda tand eller en grupp med sammanhängande tänder saknas
 2. Omväxlande naturliga tänder och tandlösa områden
 3. Komplett avsaknad av tänder
 4. Medfödd avsaknad av en permanent tand (vanligen i permanenta övre tänder)
 5. Protes intolerans
 6. Otillräcklig stabilitet i en avtagbar protes (t.ex. ineffektivt tuggmotstånd som orsakas av en instabil protes som rör sig oregelbundet)

Behandling med tandimplantat är säkert och effektivt vilket gör det möjligt att ersätta förlorade tänder medans intilliggande tänder intakta. Det innebär ett kirurgiskt ingrepp som består av införandet av en titanskruv i benet, vilketkan medföra att vissa patienter inte är vara lämpade för det eller kommer att kräva ytterligare samråd och utredning med tandläkaren för att räkna ut den optimala behandlingsplanen.

Kontraindikationer förbehandling med implantat:

 1. Ung ålder, vanligtvis under 16 år på grund av pågående ben utvecklingsprocess
 2. Graviditet
 3. Tandgnisslan: tandimplantat behandling är möjlig men patienten måste bära dentala vakter
 4. Otillräckligt med ben i den planerade implanteringsstället (det är inte en absolut kontraindikation eftersom benmassa kan tillföras)
 5. Tobaksrökning, eftersom det hindrar och interfererar med läkningsprocessen
 6. Drog-och alkoholmissbruk, eftersom det hindrar läkningsprocessen.
 7. Parodontit: detta måste behandlas innan implantationen för att förhindra misslyckande med implantatbehandling
 8. Dålig immunitet, störd läkning, dålig koagulation av blodet, långsiktig steroidbehandling, autoimmuna sjukdomar, cancer och chemo-/radiotherapy, insulinberoende vid diabetes, brist på blodkoagulationsfaktorer

Tandimplantat behandling är en av de mest effektiva och säkraste metoderna för att ersätta saknade tänder. Statistiskt sett är förfarandet vid implantbehandling framgångsrikt vid ungefär 95-97% av fallen. Det är en sällsynt händelse att ett implantat inte binder med benet och avvisas av immunförsvaret. Till stor del beror eventuell risk vid behandling med implantat hur läkeprocessen fortgår efter extraktion av tänder: om den är för kort så ökar risken för misslyckande. Avvisningen av ett implantat är inte liktydigt med misslyckande för efter 2-3 månader när benet är helt läkt kan ett nytt implantat sättas in på samma plats.

 

Kan tillfälliga lagningar användas när vävnaden runt implantatet läker?

Under hela behandlingen med implantat så lämnar DENTesteticas specialister dig aldrig tandlös. Vi är fullt medvetna om att det är av yttersta vikt för att alla ska kunna komma tillbaka till sin rutin så snart som möjligt efter implantation. Därför garanterar vi att tillfällig protetik snabbt är tillgänglig, som tar hand om estetik, möjlighet att tugga och tala samt skydda såret för att underlätta läkning. Tillfälliga restaureringar görs vanligtvis i den preoperativa perioden och kan bäras omedelbart efter implantatstången har införts. Beroende på det kliniska tillståndet hos patienten kan temporära kronor sättas på implantatet eller medelst en liten extraskruv som placeras intill den ordinarie i acryl eller fiberarmerat kompositmaterial.

Vem kan utföra implantationskirurgi?

I Krakow och i hela Polen utförs behandling med implantat av tandläkare. Hittills har inga regler införts för att säkerställa att implantationer utförs av operatörer med tillräcklig kompetens. Därför är det lagligt för alla tandläkare som har fått rätt att utöva (efter fem års medicinska studier), att infoga tandimplantat. Eftersom behandling med implantat är komplext och innebär att man använder banbrytande metoder bör en implantologist inneha en omfattande utbildning och lång erfarenhet av tandkirurgi, protetik och parodontologi. Dental implantologi är ett dynamiskt växande område som erfordrar kontinuerlig fortbildning. Det rekommenderas att patienten konsulterar en erfaren tandläkare som specialiserat sig på tandkirurgi, protetik och parodontologi (och har erhållit en relevant examen från Centrum Egzaminów Medycznych-läkarundersökning Centre - baserad i staden Łódz). Vidare bör tandläkaren efter erforderlig utbildning inneha ett certifikat för att använda ett särskilt implantatsystem. Patienterna uppmanas att se till att implantatsystemet som erbjuds har internationella och polska certifikat. Dessutom skall en kompetent implantologist alltid kunna presentera för varje patient en tydlig och fullständig förklaring av fördelarna och nackdelarna med olika behandlingsalternativ som sen kan leda till goda behandlingsresultat. Dessutom bör en patient få skriftligt tillsammans med behandlingsplanen en noggrann kostnadsberäkning skall godkännas och undertecknas före behandlingen.

Träffa DENTesteticas team av specialister inom implantologi och protetik:

 

 

 

 

 

Andrzej Gala DDS, PhD

specialist i tandkirurgi

Mer

Marcin Dyląg DDS

Specialist in dental surgery

Mer

 

 

Vad är kostnaden för behandling med tandimplantat?

 

 

På lång sikt så är behandling med tandimplantat jämfört med konventionell behandling mer kostnadseffektivt (särskilt när patienten har tillräckligt med ben och inte kräver ytterligare benförstärkning). Naturligtvis kan kostnaden inledningsvis för behandling med tandimplantat bli betydligt högre än för klassiska behandlingsmetoder, men man måste ha i åtanke att:

 • Kvaliteten och fördelarna med behandling med tandimplantat är mycket större jämfört med konventionell behandling (broar och proteser). Både kvaliteten på implantatet och bekvämligheten av att bära det är mycket högre.
 • Varaktigheten på en vanlig PFM bro uppgår till 8-10 år och en avtagbar partiell protes eller en akryl tandprotes håller i c:a 3-5 år. Implantat kan hålla lika länge som naturliga tänder såvida inte allvarliga mekaniska skador uppstår.
 • Behandling med tandimplantat innebär inte någon påverkan på angränsande tänder och förhindrar benförlust.
 • Behandling med tandimplantat kan pågå från 4-6 månader till 2 år i de mest komplicerade fallen. Som ett resultat så fördelas kostnaden över en längre period och betalningr gör löpande i takt med behandlingsstegen.

 

 

Mer i detta avsnitt:

Home page | return to: Vårt erbjudande

Testimonials

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies, które umożliwiają prawidłowe działanie portalu oraz dostosowanie treści do potrzeb użytkownika. W każdej chwili można zmienić ustawienia dotyczące cookies tak, aby nie były one zapisywane. Korzystanie ze strony bez zastosowania takich zmian, oznacza, że cookies zostaną zapisane. Dowiedz się więcej.

Zamknij powiadomienie